آکورد آهنگ قوم به حج رفته از محسن چاوشی

ای D♭قومِ به حج رفته کجاE♭یید ، کجایید

D♭معشوق همینجاست بیاE♭یید ، بیایید

معشوD♭قِ تو همساB♭mیه و دیوE♭ار به دیوCmار

در D♭بادیه سرB♭mگشته شما E♭در چه هواCmیید

گَر D♭صورتِ بی‌ B♭mصورتِ معشوق ببینید

هم E♭خواجه و هم خانه و هم Cmکعبه شماD♭یید

ده D♭بار از آن راه B♭mبدان خانه برفتید

یک E♭بار از این خانه بر اینCm بام برآD♭یید

(ای D♭قومِ به حج B♭mرفته کجاE♭یید ، کجاCmیید

معشوD♭ق همینجاB♭mست بیاE♭یید ، بیاCmیید) ۲

آن D♭خانه لطیفB♭m است نشان‌هاE♭ش بگفتیدCm

از خوD♭اجه‌ی آن B♭mخانه نشاE♭نی بنماCmیید

یک D♭دسته‌ی گل کو B♭mاگر آن E♭باغ بدیدCmید

یک D♭گوهرِ جان B♭mکو اگر ازE♭ بحرِ خداCmیید

با D♭این همه آن رنجِ شما B♭mگنجِ شما باد

E♭افسوس که بر Cmگنجِ شما پرده شماD♭یید

با D♭این همه آن رنجِ شما B♭mگنجِ شما باد

E♭افسوس که بر گنجِ شما Cmپرده شمایید

(ای D♭قومِ به حج B♭mرفته کجاE♭یید ، کجاCmیید

معشوD♭ق همینجاB♭mست بیاE♭یید ، بیاCmیید) ۲

5/5 - (1 امتیاز)
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘