C#m کلاف سر در گم زندF#mگیمو Aمیشکا[#G]فم

C#m به عشق تو اونو دوباره F#mاز نو Aمی باG#فم

C#m حتی اگه این خونه زنF#mدون بشه AمیخنG#دم

C#mزندگیم از دست تو داF#mغون بشه AمیخنG#دم

Aمیگذره این G#دلخوریا Aمی گذره

Aعمر تو و G#من به خدا Aمی گذره

Aمیگذره این G#دلخوریا Aمی گذره

Aعمر تو و G#من به خدا C#mمی گذره

C#m کلاف سر در گم زندF#mگیمو AمیشکاG#فم

C#m به عشق تو اونو دوباره F#mاز نو Aمی باG#فم

C#m حتی اگه این خونه زنF#mدون بشه AمیخنG#دم

C#mزندگیم از دست تو داF#mغون بشه AمیخنG#دم

4.7/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *