آکورد آهنگ کاش ندیده بودمت از محسن چاوشی

Eچه شبا پنجره رو بستمC#m تا
Aعطرِ یادت نره از F#mخونه یِ من
چهG#m شبا که یادِ توE♭ بارون شد
Aتا سرازیر شهF#m از گونه یِC#m من
Eچه شبا که با خودمA جنگیدم
Aبلکه سرنوشتمو F#mعوض کنم
G#mعشق با من متولد شده بودE♭
F#mنمیشد سرشتمو عوض Eکنم
Aکاش مِهرت به دلم نمینشست
تا که مبتلایF#m پاییز نشم
عشق من Bکاش ندیده بودمت
تاG#m با تنهایی گلاویز C#mنشم
G#mکاش ای کاش F#mکنارم بودی
Bتا ببینیF#m که C#mچقدر Bدلتنگم
تا F#mببینی    C#mکه دارمB به خاطرت
باF#m گذشتهE یِ خودم Bمیجنگم
حتیA توو تلخ ترینِ لحظه ها
Eهیشکی اندازه یِ تو F#mشیرین نیست
Aحتی توو شادترینِE♭ لحظه ها
F#mهیشکی اندازه یِC#m من غمگین نیست
C#mبغض مثل رود F#mراهی میشه و
Aتووی دریایِ گلوF#m میریزه
G#mبینِ ما سنگ ترینE دیواره
F#mاما عاقبت فرو میرG#mیزه
Aکاش مِهرت به دلم نمینشست
تا F#mکه مبتلای پاییز نشم
Bعشق من کاش ندیده بودمت
تاG#m با تنهایی گلاویز C#mنشم
Aکاش ایC#m کاش کنارمB بودی
Bتا  F#mببینی C#mکه چقدر Bدلتنگم
تاF#m ببینی C#m   که Bدارم به خاطرت
F#mبا گذشتهE یِ خوBدم میجنگم

5/5 - (2 امتیاز)
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘