دلت D#تهرون ، چشات شیراز ، لبت Fmساوه ، هوات بندر

بمم هرG#شب ، تنم تبریز ، سرم Gmساری ، چشام G#قمسر

دلم D#دلتنگِ تنگستان ، رو دوشم Fmدردِ خوزستان

غرورمCm ایلِ قشقاییGm ، تو رگهام Fmخونِ کردCmستان

تو خونم Cmجنگِ تحمیلی ، تو خونت Fmملکِ اجدادی

خرابم G#مثل خرGmمشهر ، ولی Fm تو خرGmم آبادی G#

تمومِ CmکودکیاD#مو بهم Fmدنیا بدهکاره

تو با G#لالایی خوابت Gmبرد ، منم Fmبا موجِ GmخمپارهCm

دیگه Cmخستم Cmmaj7از این Cm7شهرو ازCm6 این Fmدنیای وا مونده

میخوام برG#گردم اونجاA#یی که اG#نگشتام جا موCmنده

دلم بعد Cmmaj7از تو با هرD#چی که ترFکش داشت Fmجنگیده

Fmدیگه G# بعد از تو به هرA#کی که درG#کش کرد A#خندیده Cm

رو دستمCm داغِ سوسنگرد ، تو قلبم Fmعشقِ خونین شهر

خیالم G#رکسِ آباGmدان ، اسیرم Fmباز Gmتو این G#شهر

موهاتCm قشلاقِ دستاD#مه برام Fmبن بسته هر کوچه

مثل G#تالارِ آیینهGm به هر Fm سمتی Gm برم Cm پوچه

4.7/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *