آکورد آهنگ شاه دوماد از شاهین نجفی

Emشاه دوماد Gعروس اومد Fاسب سمندDmته بتاز Emشاه دوماد Gعروس اومد Fاسب سمندDmته بتاز
Emبس که خوGشگله عروس Fبه آسمون Dmمی کنهF ناز Emسرنا و Gدهل ببین Fبا چه نشاطDm کرده ساز
Emسر راه کنار برین Dmدوماد می خد نار بزنه Emسیب سرخ انار سرخ Fبه دومن Dmیار بزنه
Emسر راه کنار برین Dmدوماد می خد نار بزنه Emسیب سرخ انار سرخ Fبه دومن Dmیار بزنه
Emمادیون Gسم طلاFیی عروس Dmچه رامشه Emمادیون Gسم طلاFیی عروس Dmچه رامشه
Emراه مره Gیواش یواش Fمدنه عروسDm سوارشه
Emزیره روGبند زری Fچشم عروس Dmبه یارشه
Emسر راه کنار برین Dmدوماد می خد نار بزنه Emسیب سرخ انار سرخ Fبه دومن Dmیار بزنه
Emسر راه کنار برین Dmدوماد می خد نار بزنه Emسیب سرخ انار سرخ Fبه دومن Dmیار بزنه
Emبه سر Bmعروس خانم Dشاباش کننC نقل و نبات Emبه سر Bmعروس خانم Dشاباش کننC نقل و نبات
Emیله ترمه پر یراق به هیکلش چه خوب میاد
Amهمگی Bmکف بزنیدو Emباهم بگین Aشاباش شاباش Amهمگی Bmکف بزنیدو Emباهم بگین Aشاباش شاباش
Emسر راه کنار برین Dmدوماد می خد نار بزنه Emسیب سرخ انار سرخ Fبه دومن Dmیار بزنه

2/5 - (2 امتیاز)
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘