آکورد آهنگ شاه دوماد از شاهین نجفی

شاه دوماد عروس اومد اسب سمندته بتاز شاه دوماد عروس اومد اسب سمندته بتاز بس که خوشگله عروس به آسمون می کنه ناز سرنا و دهل ببین با چه نشاط کرده ساز سر راه کنار برین دوماد می خد نار بزنه سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه سر راه کنار برین دوماد می […]

آکورد آهنگ عمو نوروز از شاهین نجفی

عمو نوروز نیا این جا که این خونه عزاداره پدر خرجِ یه سال قبلِ شبِ عید بدهکاره چشای مادر از سرخی مثِ ماهیِ هفت سینن که از بس تر شدن دائم، دیگه کم کم نمی بینن برادر گم شده پُشتِ سُرنگای فراموشی تن خواهر شده پر پر تو بازارِ هم آغوشی …..…..….. توی این خونه […]

آکورد آهنگ پرواز از شاهین نجفی و بابک امینی

اونقدر نماندی که مرا زار ببینی لعنت شده و خسته از آزار ببینی رفتی در و دیوار اتاقم قفسم شد حس خفگی، بغض گلو هم نفسم شد تو بی من و من با یاد تو شکستم آویخته بر دار، تو انگار نه انگار تو بی من و من با یاد تو شکستم آویخته بر دار، […]

آکورد آهنگ خاموش از شاهین نجفی

من هونی ایسم که بوم من همانی هستم که بودم ساده دیل سختی بیده ساده دل و سختی کشیده کی زمان می دیمه کی زمان می دیمه اونجوری خط بکشه خیلی زود خط بکشه می دَهن دو سته می دَهن دو سته  می لبان خاموشه می دیلام هه تو به اَ هیچی پوچی خوشه   […]