آکورد آهنگ پوست شیر از ابی

Bmقلب تو Aقلب پرGنده پوEmستت A7اما پوست Dشیر
Dزندون Emتن و رها کن ای پرنده پرBm بگیر
Bmاون ور جنگل تن Emسبز پشت دشت سر بهBm دامن
Gاون ور روزای Emتاریک پشت این شبای Bmروشن
Bmبرای Aباور بودن جایی Bmشاید Aباشه Bmشاید
Bmبرای Gلمس تن Aعشق کسیBm باید Aباشه Bmباید
Bmکه سر EmخستگیاBmتو Emبه روی سینه Bmبگیره
Bmبرای دAلواپسی Gهات واسه سادAگیت Bmبمیره

قلب تو قلب پرنده …
Bmحرف Bm7تنهایی قدEmیمی اما تلخ و سینه Bmسوزه
Bmاولین و Gآخرین Emحرف حرف هر روز و Bmهنوزه
Bmتنهایی Aشاید یه راهه Bmراهیه تا Aبی نهاBmیت
Gقصه ی همیشهA تکرار Bmهجرت و Aهجرت و Bmهجرت
Emاما تو این راه که Bmهمراه جز Emهجوم خار و خسBm نیست
Bmکسی شاAید باشه شاGید کسی کهA دستاش قفس Bmنیست

4.3/5 - (3 امتیاز)
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘