آکورد آهنگ نه نکنی باور از زد بازی

Dmهر بار قهر میکردی میدونستم فرداش بر میگردی
آره Cداشتیم چند جا زنگ تفریح ولی هر دفعه باز
میومدم بکنم من Dmاز سرت باز
بگم تو دلمی ، خوشگلمی ، ککتلمی
حسمو میگیری مثل C ****
همه چی شروع بشه دوباره از نو دو قدمی
گرفتی اطمینانمو تحملDm میکردی توی چتی ها منو
تو و من ، بود مثل سریالمو
نگاه میCکردم خوب میکرد خیلی حالمو
با هم ، ولی بودیم دو تا ادم تک
که میDmشدیم توی آلبوما با همه تگ
ولی فصل ها رد شدن و دستا سرد شدن
Cحرفا بد شدن و ظرفا پرت شدن
من و تو که بودیم همش هی تو چشم
دیگه Dmزیادیم واسه هم غی رو چشم
کاری نمیشه کرد ندیم هی طولش
آره Cحیف بودش ولی بیا واقع بین باشیم
اگه عاشقیم باشیم ولی جدا از هم
مث Dmتاپ و جین باشیم
سیاوش اگه دیگه سیجل تو نیست نکن پیرهنتو خیس
چون که Cرابطه رو دیگه دیدم اکثر چیزاشو
غذا که تمومه باید از سر میز پا شد
اگهDm بهت گفتم که سر نوشت بوده داستانمون بد و زشت بوده
Cنه نکنی باور ، نه ، نه نکنی باور
اگه Dmبهت گفتم که دیگه راهی نیست خونمون بی تو خالی نیست
Cنه نکنی باور ، نه ، نه نکنی باور
توی Dmبغل تو ، بودش فقط لیتو
توی سختی ها با تو مث علف صبح ، رسیدیمC اخرشو ، سخته باورش تو
ولی باورش کن ، هنوز یادمه چون
رفتیم Dmتا تهش و خوب بود همه چی ، میدونستم لبات میدن طعم چی
نکشیمC پایین همو ، ارزشمون بیشتر از ادمی که هست جلوی آینه مو
اول صبح Dmمیکردم من صبحونه درست
برات داغ میکردم شیر و نوتلا با تست
تا وقتیC مسئولیت خونه ما با توست
همه چی رو به راه ، درست
ولی اشکام ریختن Dmشونه هاتو شست
خیلی چیزا گفتم که الان پشیمونم
صورتم سفیده مثل Cگچه خونم
گفتی بچگونم ولی دیدی لشی تو من
دوس دارم رنگامون بازم Dmپخش شه تو هم
ولی سیاه سفیدیم از هم چی ها که دیدیم
سواره زندگی بودیم الان Cپیاده میریم
تو هم دیگه هر چی ایراده دیدیم
شاید هم دیگه رو اصلا زیاد دیدیم
اگهDm بهت گفتم که سر نوشت بوده داستانمون بد و زشت بوده
Cنه نکنی باور، نه، نه نکنی باور
اگه Dmبهت گفتم که دیگه راهی نیست خونمون بی تو خالی نیست
Cنه نکنی باور، نه، نه نکنی باور
همه چی Dmخوب بود و اروم
انگار زندگی هم جور بود بامون
بوت بود پامون رو Cبرفا و برگا
خاطره ها داشتیم ما هر بار و هر جا تو سرما و گرما
Dmولی الان که دیگه وقتی بغل همیم هم کسی دیگه سلام نمیده
چون Cبرام رسیده همه دلارا رو هم
مثل فوتبال آمریکایی کلاه ها تو هم
مثل Dmخمارا تو ترک یهو صدا ها بلند میشد
در و همسایه همه چراغا روشن میشد
Cچرا با تو جنگ میشد؟
چیه تقصیر من بوده
نه که رو نِرو همیم مثل Dmدندون عقل کمبود وقت
واست گذاشتم و زدم بیرون از خونه شب
همش Cعوض میشدم مثل روزای تقویم
سرد بودم باهات مثل سوزای بد خیم
الان Dmدم خونه دو تا چمدونه
کارای بچگونه
وختمون(وقتمون) آب شد سالوCادو دالی
عکسمون قاب شد ولی جاتو خالی پ دیگه کاری باری؟
اگهDm بهت گفتم که سر نوشت بوده داستانمون بد و زشت بوده
Cنه نکنی باور، نه، نه نکنی باور
اگه Dmبهت گفتم که دیگه راهی نیست خونمون بی تو خالی نیست
Cنه نکنی باور، نه، نه نکنی باور
Dmشب زدی حرفتو آتیش زدی عکستو
Cحرفتو پس بگیر گفتی ازم خسته ای
Dmگفتی که از این به بعد این یه قدر و رابطه رو
C میندازی دور میندازی دور
اگهDm بهت گفتم که سر نوشت بوده داستانمون بد و زشت بوده
Cنه نکنی باور ، نه ، نه نکنی باور
اگه Dmبهت گفتم که دیگه راهی نیست خونمون بی تو خالی نیست
Cنه نکنی باور ، نه ، نه نکنی باور

به این آکورد امتیاز دهید
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘