آکورد گیتار شهر خاکستری از محسن یگانه

F#mـــــAـــــDـــــBmـــــBm  )2

Bmرقصای آخرِ برگِ بی جون کندن از شاخه ی ناامیدی

Aرد شدی له شدم زیر پاهات F#mدیر به دادِ دلِ من رسیدی

Emمزه ی شادی از زندگیمF#m رفت Gبس که چشم انتظارِ تو بودم

F#mشادی هم شادیای قدیمیA مثل وقتی کنارِ تو بودم

Bmمثل بوی نم و برگِ پاییز که تو دلم بی تو جاDیی نداره

F#mعاشقِ ابر و بارونم اما بی F#7تو بارون صفایی نداره

Bmبی تو بارون صفایی Dنداره Aبی تو باF#mرون که بارون نمیشه

Emنیستی از F#mخونه Gبیرون نمیرم F#mخیسِ بارون شم از پشتِ شیشهBm

BmـــــF#mـــــGـــــF#mـــــEmـــــF#mـــــAـــــDـــــBmـــــBm

Gرفتیو شهر خاکستری شد Bmآسمونم میخواد کم نذاره

Aگردِ مرگو میپاشه تو کوچه F#mغمِ یه شهر رو سینم سواره

Emسرنوشتم مثل قطره ای کهG آخرش از خودش خسته میشه

F#mدستِ ابرو رها کردو گم شد Aبی هدف میخوره روی شیشه

انگارBm آخرین صحنه ی زندگیشه تازه فهمید به اینD سادگی نیست

F#mزنده بودن فقط تو خیالاتF#7 این که اسمش دیگه زندگی نیست

(  Bmبی تو بارون صفایی Dنداره شA بی تو باF#mرون که بارون نمیشه

Emنیستی از F#mخونه بGیرون نمیرم F#mخیس بارون شم از F#7پشت شیشه  )2

به این آکورد امتیاز دهید
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘