آکورد آهنگ جنون از سامان جلیلی

Dmمث تو جایی ندیدم D#چقد تنهایی کشیدم
Dmمن آخر Cmقصه رو میدGmیدم
Dmتا حالا شده یک بارم D#تو بهم بگی دوست دارم
Dmمن جز تنهاCmیی چی داGmرم
Gmاگه بد بودم واست Dmاگه قلبم زود جا زد
D#دیگه میرم Cmخیالت راGmحت
Gmچشات خیره به ساعت شد Dmدیگه وقت رفتن شد
D#حیف عشقی که Cmبا تو حروممGm شد
Gmجنونه عشق تو عین جنوDmنه
هر کی میاد نمیD#مونه Cmهر کی میاد نمیGmتونه
من D#اینم زندگی کردم Dmبا تو
هر کی که خواست بشه D#جا تو Cmکو برسه بشه Gmتا تو
Dmاز چشمات افتاD#دم ازDm وقتی Cmدل داGmدم
Dmحق دارم بهت واD#بسته شم Dmمیدونی Cmبری چیGm میکشم
Gmجنونه عشق تو عین جنوDmنه
هر کی میاد نمیD#مونه Cmهر کی میاد نمیGmتونه
من D#اینم زندگی کردم Dmبا تو
هر کی که خواست بشه D#جا تو Cmکو برسه بشه Gmتا تو

به این آکورد امتیاز دهید
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘