یه جای E♭خوشگلِ قرDmمز توی Gmسینمه که جاDmته

خودموE♭نی به تو میگم Cmدلِ دیوFونه E♭فداتهDm

من یهE♭ معشوقه میخواDmستم مثل تو Gmپیدا نکرDmدم

خودموE♭نی به تو Cmمیگم میشه دFورتونE♭ بگردمDm

( Gmحالا مگه این عاشقی E♭ول میکنه DmاومدهE♭ ذله Dmکنه

Fخودشو یه جور به تو واDmبسته E♭کنه همه روDm خستهE♭ کنه

Cmحالا بشینو ببینE♭ دلم چهDm کنه ) ۲

DmـــــE♭ـــــDmـــــE♭ـــــGm

E♭ـــــDmـــــE♭ـــــDmـــــF

DmـــــE♭ـــــCm

Gmدلم میخواد من فقطF نگات کنمCm نگات کنم Dmنفس

Gmحواست نباشه وF صدات کنم Cmصدات کنم Dmنفس

Fتو همه کسم شو E♭همنفسم شوCm بمون برام

E♭آرومِ جونم تو Dmمن که میمونم توCm بمون Gmبرام

 

حالا مگه این عاشقی ول میکنه …

4.2/5 - (24 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *