آکورد آهنگ ماه مو از عرفان طهماسبی

DmـــــAـــــGmـــــB♭ـــــCـــــDm
Dmگُدی که به یادِ Cهمیم ز رنگ و ز ذاتِ همیمB♭
دلِ مونه ویرون مکنAm حالا که آبادِ همیمB♭ ، حالا که آبادِ FهمیمA
Dmاگر تونی تنها ایرCی ، ایری ز پیشُمB شو به B♭شو
اگر مونوم با موAm بمون اگر مونوم با موB♭ بگو ، اگر مونوم با موF بگوA
Gmسی مو مثل روز روشنه Dmستاره نیدم به شباAت
ماهِ موGmنی ، ماهِ مونی دینم به نات ، دینم به Amنات
ای آسمونِ بیB♭ کسی بنگر به حالِ مونه Amزار
اورِ سیانه بدرAار سی دلِ تنگِ مو ببـDmــــCـــــB♭ـــــAmــــــGmـــاAر
(  DmـــــAـــــGmـــــB♭ـــــCـــــDm  )2
Dmبس که بدGmی دیدی B♭ازم حالِ Aبدت خوب نشد
Dmبه صد زبوGmن گدی ولیB♭ دلِ مو Aآشوب نشد
Dmمو دردته Gmپس میزB♭نُم عینِ Aخیالُم نبود
Dmصدای Gmناله کردناB♭ت تو پَرِ شاAلُم نبود
Gmحالا مثل روز روشنهDm ستاره نیدم به شباAت
ماهِ Gmمونی ، ماهِ مونی دینم به Amنات ، دینم به نات
ای آسمونِ بیBm کسی بنگر به حالِ مونهAm زار
اورِ سیانه بدرAار سی دلِ تنگِ مو ببـDmــــCـــــB♭ـــــAmــــــGmـــاAر
Dmگُدی که به یادِ Dm7همیم

3/5 - (2 امتیاز)
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘