آکورد آهنگ دل به دل امید افخم

EmـــــDmـــــAm  )2

Amقول داده بودم نبینمت اما باز Dmدیدمت دلمEm ریخت

Amاومدی تو دلِ عاشقِ کوچیکم Dmهمه چی بهم Emریخت

Dmمن بی اEmرادم آخه Fچیکار میکنی توEm با آدم

که Fبه هیچی و Cهیچکسی دلDm ندادEmم  Am

دل Amدل نکن ای Emدل بگو Amحستو هی Emبهش بگو

Amخوب میدونی که Emعینِ اونF پیداG نمیشهAm

دل Amدل نکن ای Emدل همش Amموندی پایش Emباش تا تهش

Amخدا نساختهEm ازش Fپیدا GنمیشهAm

(  AmـــــGـــــFـــــEmـــــAmـــــEmـــــAmـــــEmـــــAm  )2

Amنشد بشه بگم آخه Gخودم مقصرم

Fمن واسه برگشتن به توEm همیشه حاAmضرم

AmمیمیرمG از تبت از خنده و غمت

Fدردِ من اینه تو جهان Emکمیابه صورAmتت

کمیاDmبترینم من Emخوابترینم

Fبیدار کن این عاشقو چشماGتو ببینم F

 

دل دل نکن ای دل بگو …

EmـــــAmـــــEmـــــAmـــــEmـــــAmـــــEmـــــAm

(  AmـــــGـــــFـــــEmـــــAmـــــEmـــــAmـــــEmـــــAm  )3

به این آکورد امتیاز دهید
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘