آکورد آهنگ حالا که میروی از محمد معتمدی

AmـــــGmـــــDm

Dmحالا که میروی همرCاهِ جاده ها

برB♭گردو پس بده تنهAmاییِ مرا Dm

بی Dmخاطراتِ تو بی Cآرزوی تو

دل B♭را کجا Gmبرم شب Amگریه را Dmکجا

دیگر Dmتنها گریه Gm6حالم را میدCاند

از Amعشق دلتنـB♭ـگی هاAmیش میماGmند

جا ماندAmی آه ایDm دل ای موجِ Amبی ساDmحل

دیگرB♭ تنها گریه Cحالم B♭را میداAmند

از Cعشق دلتنـB♭ـگی هاAmیش میماGmند

جا ماندی Amآه ای Dmدل ای موجِ Amبی ساDmحل

AـــــAsus4ـــــFdimـــــGmـــــCـــــGm6ـــــDm

AmـــــB♭ـــــAmـــــGmـــــFـــــDmـــــGm6ـــــGm

حالا که میروی همراهِ جاده ها …

DmـــــGmـــــDmـــــGm

3/5 - (2 امتیاز)
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘