آکورد آهنگ صدام مال تو از سیریا

ـــــــــــــــ 2 به خورشید و خرما قسم میخورم به چادر نمازِ سرِ مادرُم به تیر و به بازوی مردِ نبرد به قدر و به قرآنِ روی سرُم به اشکای شوقُم زمانِ رکوع به ذکرِ بزرگیت وقتِ وضو به تحریرِ آواز و صوت اذون به بغضِ کمین کرده توی گلو چشام مالِ تو گریه هام مالِ […]

آکورد آهنگ شعر یادم ر از سیریا

ــــــــــــــــــــــــــــــ ای همو شعرِن که یادُم نی که توش دلِی دلِی میکِردُم مینشسُم دمِ دریا تو دلِ دریا سِی میکردُم همو شعرِن که یادُم نی که توش اِهم اُهوم میکِردُم قبلِ ای که سیت بخونُم کِر او تِموم میکردُم    (  ـــــــــــــــــــــــــ  )2 ـــــــــــــــــــــــــ (  دسِ چشات دلِی دلِی شعر یادُم ر.. تو موهات دست […]

آکورد آهنگ میز دوتایی از سیریا

مُو تِینا به قربونِ تو و چیشات بگردُم کنم غُوص تو چیشات یه دوسالی برنگردُم بشُم غرق تو موهای بلندت بمیرُم عزیزُم ناز بالای بلندت چه خنده ت میونِ فالِ قهوه هام قِشَنگن نِخندی خِرابُم تو دلُم  جِکرکِ جنگن یه روزی اگه تو فال نِباشی میگردُم همه دنیا بُگو  فقط کجاشی بیو بشین پشتِ همی […]