آکورد آهنگ صدام مال تو از سیریا

BـــــAmـــــCـــــEm 2

Emبه خورشید و خرCما قسم میخورم Amبه چادر نماBزِ سرِ مادرُم

Emبه تیر و به باCزوی مردِ نبرد Amبه قدر و به قرBآنِ روی سرُم

Emبه اشکای شوCقُم زمانِ رکوع Amبه ذکرِ بزرBگیت وقتِ وضو

به تحریرِ آواز و صوت اذون به بغضِ کمین کرده توی گلو

Emچشام مالِ تو Cگریه هام مالِ تو

Amصدام مالِ تو Bخنده هام مالِ تو

Emجوونیم همه Cزورِ زوریم فدات

Amشروعم مالِ تو ، اBنتهام مالِ تو

BـــــDـــــAmـــــEm 2

BـــــAmـــــCـــــEm 2

به خورشید و خرما قسم میخورم …

به این آکورد امتیاز دهید
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘