آکورد آهنگ کشتی 4 از سینا پارسیان

GmـــــAmـــــDmـــــCـــــAm
DmـــــGmـــــFـــــGmـــــAmـــــDm
Dmجسمم شناور روی آبه Amوقتی که روحم غرق میشه
B♭تو عمق برمودای چشماتF کشتی نوGmحم غرق Amمیشه
Dmمن کوهی از انگیزه بودم Amواسه نجات دادن تو
B♭اما منو بردی تو گرداب Fجایی که کوGmهم غرق Amمیشه
Dmای عشقی که قاتلمی تو ناخدای دلمی
نذار از Cعشق تو فاصلم این همه دور شه
Amدریا پره آبه ولی کفش انگار یه بیابونه
B♭نذار واسه من دیوونه حاک Gmگور شه
نذار از Dmعشق تو فاصلم این همه دور شه
Cدریا پره آبه ولی کفش انگار یه بیابونه
Amنذار واسه من دیوونه حاک B♭گور شه
Gmمن توی هرجنگی که بودم باخت دادم
Dmاما تو دست داشتی فقط برنده باشی
Cاز تو هوای غم شکست دندهامو
Amتو تا کجا تا کی میخوای یه دنده باشی
B♭من توی هر جنگی که بودم باخت دادم
Dm اما تو دوست داشتی فقط بنده باشی
Cاز تو هوای غم شکست دندهامو
Amتو تا کجا تا کی میخوای یه دنده باشی
Dmای عشقی که قاتلمی تو ناخدای دلمی
نذار از Cعشق تو فاصلم این همه دور شه
Amدریا پره آبه ولی کفش انگار یه بیابونه
B♭نذار واسه من دیوونه حاک Gmگور شه
Dmمن و Dmتو هردو سوار بر کشتی شدیم
تو به امید رهایی از اCمواج سخت و بلاخیز طوفان
Cمن نیز به امید امن ساحلAm آغوش تو
Amتو به مقصد رسیدی و من قعرB♭ نشین اقیانوس تو  Gm

5/5 - (1 امتیاز)
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘