آکورد آهنگ پروانه وار از گروه ایهام (مازیار لشنی)

Amپروانه وار میروی Emبی اختیار این منم Amنشسته ام خیره به Emلحظه تمام شدنم
Amصد بار از تو خطا Emیک بار از من گفته Bبودم بی تو نمیشکنم Emمیشکنم
Emبی من مرو ماه Bmتمامم تو Cمیتوانی من Emنمیتوانم
Emبگو به باران دیگر Dنبارد خدا ز Cحالم خبر Emندارد
Emبی من مرو ماه Bmتمامم تو Cمیتوانی من Emنمیتوانم
Emبگو به باران دیگر Dنبارد خدا ز Cحالم خبر Emندارد
به Amمرداب کشیده مرا Emشب نیلوفری ات چه Amکردی ای ظالم با Emدل من با دلبری ات
جایی Amبرای طلوع من Emدر آسمان تو نیست Emمیان این غروب بی رحمB خاکسری Emام
Emبی من مرو ماه Bmتمامم تو Cمیتوانی من Emنمیتوانم
Emبگو به باران دیگر Dنبارد خدا ز Cحالم خبر Emندارد
Emبی من مرو ماه Bmتمامم تو Cمیتوانی من Emنمیتوانم
Emبگو به باران دیگر Dنبارد خدا ز Cحالم خبر Emندارد
Emبی من مرو ماه Bmتمامم تو Cمیتوانی من Emنمیتوانم
Emبگو به باران دیگر Dنبارد خدا ز Cحالم خبر Emندارد

به این آکورد امتیاز دهید
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘