آکورد آهنگ چله نشین از محمد معتمدی

Cmبرگشته ام از شبای Gmبی تو
دیدنCm ندارد دنیای Gmبی تو
چرا پایانB♭ ندارد این تشـA♭ـنگیها
بگو باران Gmببارد صحرا به Fmصحرا
Fmصحرا به E♭صحرا  Gm
به عشقCm تو اشک بی اختیاGmرم
سرا پا جنونB♭ سر به صحرا Fmگذارم
که یک چله A♭در Gmهوایت ببارم  Fm
به عشق توA♭ اشک بی اGmختیارم
سرا پا جنونB♭ سر به E♭صحرا Fmگذارم
که یک چلهB♭ در Fmهوایت Cmببارم
Cmهمه عشقی Gmعقل A♭سرخی Cmتو
Cmهمه شوقم Gmموج آهم من
Fmتو هم آGmغازی و هم پایاB♭ن
Fmهمیشه در E♭نیمه راهمCm من
Fmهمیشه درE♭ نیمه راهمCm من
Cmبه عشق تو A♭اشک بی اختیاGmرم
سرا پا جنونB♭ سر به Fmصحرا گذA♭ارم
که یکGm چله در هواFmیت ببارم Cm
Cmبه عشق تو A♭اشک بی اختیاGmرم
سرا پا جنونB♭ سر بهE♭ صحرا گذاFmرم
که یک چله B♭در هوFmایت Cmببارم

به این آکورد امتیاز دهید
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘