آکورد آهنگ لیلی زیبای من از کسری زاهدی

 

G#mدلبرم دیوانه وار Bشدم عاشقت نگار
C#mدلمو کجا میبریA تا کجا G#mمیبری
G#mیار از من غافلم Bپیش تو مانده دلم
C#mدلمو کجا میبری Aتا کجا G#mمیبری
C#mلیلی زG#mیبای من C#mعشق و روG#mیای من
C#mموج موG#mهای تو را Aدریا نداG#mرد جانمA دریا نداG#mرد
C#mتو نفس و G#mجانمیC#m دین و اG#mیمانمی
C#mمن حسادتG#m میکنم Aباران بباG#mرد بر سرتA باران بباG#mرد
C#mمن که جانم را به راG#mهت داده ام جانا نگاAهم کن
اگه دیوانه ام تو سر به راG#mهم کن
C#mعاشقی دیوانه میخوG#mاهی اگر جانا نگاAهم کن
بیا فکری به حال بغض و G#mآهم کن
C#mلیلی زG#mیبای من C#mعشق و روG#mیای من
C#mموج موG#mهای تو را Aدریا نداG#mرد جانمA دریا نداG#mرد
C#mتو نفس و G#mجانمیC#m دین و اG#mیمانمی
C#mمن حسادتG#m میکنم Aباران بباG#mرد بر سرتA باران بباG#mرد

3.9/5 - (7 امتیاز)
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘