یکی Emالان تو این خیابونه که پیرFهنش بوی تو رو میده

مثل خوAmدت بلندF میخنده شبیهِ Cتو لباس Emپوشیده

شبیهته Emولی تو اون نیستی توF دست هیچکسو نمیگیری

با هیشکیAm اینجوریF نمیخندی واسهC غریبه ها Emنمیمیری

Amتو عاشقِ منی و Emاینجوری Cبا یه غریبه مهرFبون نیستی

Dmچقدر صداش مثل صدEmات گرمه Cتو رو خدا Dmبگو تو اون Emنیستی

Amمیخوام صداش کنم که برEmگرده Cولی چقد مثل Fتو راه میره

Dmصداش نمیزنم ببینم Emکه Cبا این غریبه Dmتا کجا Emمیره

Amاز پشتِ سر چقدر شبیهDm توئهF الان تو قلبِ من یه کوهِ Emغمه

Gاونم مثه تو آبی پوDmشیده Fچقد سلیـCـقتون شبیه Emهمه

Amتو عاشقِ منی نمیتوDmنی Fبا یه غریبه مهرEmبون باشی

Gتو رو خدا بگوA تو اون Dmنیستی Fبگو محاCله مثل Emاون باشی

تو عاشقِ منی و اینجوری با یه غریبه مهربون نیستی …

به این آکورد امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *