آکورد گیتار بوی عید از گروه 7

( BmــــEm )2

عاشقِ اینم Emکه همش به ساعتم نگاه کنم

قلبمو بیقرارِ تو Cلحظه رو چشم Bmبه راه کنم

برای اینکه Amبرسی فقط خدا خدا کنم

من که دارم Emحس میکنمG خودDمو تو ثEmانیه ها

Dدلم براتEm تنگ شده بود Gواسه خودتD واسه هوات

واسه یهAm ذره دیدنت حتی واسه Bmصدای پات

Cخیلی Dزیاد Cدوسِت دارم ، Bmدوسِت دارDم بیشتر از هر Gچیزی Cکه هست

Amزمستونم دوست داره Cچون سرِ راCهتو  Bmنبست

Cبا نفــDــسات Emحس میکنم ،Bm حس میکنمD وقتِ نفسG کشیدCنه

Amقلبمو میذارم وسط Cاین سفره یC عیدِ Bmمنه    Em

GــــBmــــCــــDــــEmــــEm

EmــــBmــــAmــــC

آيینه یAm دلگیرِ Bmدلم دلش واسه دیدنِ توG تنگ شده و

Gمیخواد Dتو چشــCـمات بازم ببینه Amخودشو

هر چی که دور و برمهBm به من دارهBm میگه Gمیای

خاطرهG انگیزه Dکه تو Cچند ثانیهAm دیگه Bmمیای

 

خیلی زیاد دوسِت دارم …

EmــــBmــــEmــــBmــــEm

به این آکورد امتیاز دهید
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘