آکورد آهنگ ادامه بده از رضا یزدانی

ـــــ(  ـــــــــــــــ  )2 ادامه بده به لبخند ، به نگاه ، به جشن از همان حرف های ساده بزن مثلا بگو چه روزِ بدی چه غذای بی نمکی و هوا چه گرفته ست ادامه بده به معجزه به حضور به عطر و از همان کارهای ساده بکن مثلا بیا دکمه ی پیرهنم را بدوز روزنامه […]

آکورد آهنگ مهتاب تو فانوس از رضا یزدانی

2(   ـــــــــــــــــــــــــ   ) مهتاب تو فانوس ، چالوس تا دریا پوشیدن موجا تو بطنِ یک رویا هم باور و هم پا ، از کافه تا مترو سرگیجه تو رویا با عطرِ اسپرسو از سینما فرهنگ با برف تا دربند دستا گره خورده لبخند در لبخند شب با صدای تو شمع و تو و گیتار شبهای […]