آکورد آهنگ علی دریاست از مهدی یغمایی و ایمان قیاسی

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ علی دریاست دریا رو نمیــشه ساده با سم کشت علی رو قبل از اون محراب یه لشــکر ابن ملجم کشت علی قربانیِ کوفه ست علی رو کوفه کم کم کشت آخه کی باورش میشه علی رو ابن ملجم کشت ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــ کسی که هر شبِ کوفه تو دستــش نونِ گندم بود […]