آکورد آهنگ علی دریاست از مهدی یغمایی و ایمان قیاسی

GmـــــFmـــــGmـــــFmـــــGm
GmـــــGmـــــFmـــــGmـــــA♭
E♭ـــــA♭ـــــGmـــــFmـــــA♭
علی Cmدریاست درB♭یا رو نمیـA♭ـشه Gmساده با Fmسم کشت
علی B♭رو قبل از اون A♭محراب یه لشـGmـکر اFmبن ملجمCm کشت
Cmعلی قرباB♭نیِ کوفه ست A♭علی رو Gmکوفه کم Fmکم کشت
آخهB♭ کی باورش A♭میشه علیGm رو Fmابن ملجمCm کشت
A♭ـــــB♭ـــــCmـــــFmـــــCm
GmـــــA♭ـــــE♭ـــــB♭ـــــGm
CmـــــGmـــــFm
کسی Fmکه هر شبِ Cmکوفه تو دستـE♭ـش نونِ گندA♭م بود
علیFm مولای قدرB♭ت نهFm علی Fm6مولای Cmمردم بود
Cmعلی راهش تو Gmاین دنیا از اینCm دنیا جدا Gmبوده
B♭علی تختشFm حصیرش بود علیCm کاخش کجا Gmبوده
علی Cmدریاست درB♭یا رو نمیـA♭ـشه Gmساده با Fmسم کشت
علی B♭رو قبل از اون A♭محراب یه لشـGmـکر اFmبن ملجمCm کشت
Cmعلی قرباB♭نیِ کوفه ست A♭علی رو Gmکوفه کم Fmکم کشت
آخهB♭ کی باورش A♭میشه علیGm رو Fmابن ملجمCm کشت

به این آکورد امتیاز دهید
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘