آکورد آهنگ درد دوری از احسان نی زن

ـــــــــــــــ من که کلِ زندگیم جنگیدم از نگاهِ سردِ تو ترسیدم گفته بودی که دلت با من نیست چرا این حرفتو دیر فهمیدم  نمیدونم دیگه چی باید بشه که بفهمی دردِ دوریت کم نیست با منِ دیوونه کاری کردی که دیگه قبلِ تو رو یادم نیست مثل آتیشی شدم سخته که خاموشم کنی من کسی […]