AmـــــGmـــــAmـــــDm

Dmمن که کلِ زندگیم جنگیدم از Amنگاهِ سردِ تو ترسیدم

Cگفته بودی که دلت با من نیستGm چرا این حرفتو دیر فهمیدGmم  Am

Dmنمیدونم دیگه چی باید بشه Amکه بفهمی دردِ دوریت کم نیست

Cبا منِ دیوونه کاB♭ری کردی Gmکه دیگه قبلِ تو روAm یادم Dmنیست

مثل Dmآتیشی شدم Cسخته که خاموشم کنی

Amمن کسی نیستم که راGmحت بخوای فراموشم کنی

B♭منو از چیزی نترسون وقتیC تنها GmموندمDm

من همیشهDm فکر میکرCدم که تو برمیگردی

Amیه روزی که جای B♭من بودی خودت میفهمی

که چرا Gmبا اینکه رCفتی هنوز Gmاینجا Amموندم Dm

DmـــــCـــــB♭ـــــGmـــــDm

کارِ من Dmنیست این که میگن Amتو رو نادB♭یده بگیرم

اینا کهC نمیدونن B♭چرا واست Amمیمیرم

Gmبرگرد باید Amکاری Gmکنی Dmبرام

Gmدستِ من نیست Amاین که تو رو Dmنخوام

 

مثل آتیشی شدم سخته که خاموشم کنی …

به این آکورد امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *