آکورد آهنگ درد دوری از احسان نی زن

AmـــــGmـــــAmـــــDm

Dmمن که کلِ زندگیم جنگیدم از Amنگاهِ سردِ تو ترسیدم

Cگفته بودی که دلت با من نیستGm چرا این حرفتو دیر فهمیدGmم  Am

Dmنمیدونم دیگه چی باید بشه Amکه بفهمی دردِ دوریت کم نیست

Cبا منِ دیوونه کاB♭ری کردی Gmکه دیگه قبلِ تو روAm یادم Dmنیست

مثل Dmآتیشی شدم Cسخته که خاموشم کنی

Amمن کسی نیستم که راGmحت بخوای فراموشم کنی

B♭منو از چیزی نترسون وقتیC تنها GmموندمDm

من همیشهDm فکر میکرCدم که تو برمیگردی

Amیه روزی که جای B♭من بودی خودت میفهمی

که چرا Gmبا اینکه رCفتی هنوز Gmاینجا Amموندم Dm

DmـــــCـــــB♭ـــــGmـــــDm

کارِ من Dmنیست این که میگن Amتو رو نادB♭یده بگیرم

اینا کهC نمیدونن B♭چرا واست Amمیمیرم

Gmبرگرد باید Amکاری Gmکنی Dmبرام

Gmدستِ من نیست Amاین که تو رو Dmنخوام

 

مثل آتیشی شدم سخته که خاموشم کنی …

به این آکورد امتیاز دهید
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘