آکورد گیتار فصل پریشانی از علی زندوکیلی

  ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ  ــــــــــــ فصلِ پریشان شدنم را بـــبین بی سر و سامان شدنم را ببــین بی تو فرو ریخته ام در خودم لحظه ی ویران شدنم را ببین کوچه پر از ردِ قدمــهای توست پشتِ همین پنجره میــخوانمت پس تو کجایی که نمــیبینمــت پس تو […]

آکورد گیتار قرار من از علی زندوکیلی

  ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ  بگو به لحظه های رفته که بی هوا دلم گرفته از این دقیقه های دق مرگ از این هوای غم گرفته    به جانِ من که جان ندارم بگو به خاطرِ تو مرده که خونِ من به پای عشق است که قلبِ من گلوله خورده  […]