آکورد آهنگ وقتی نیستی از علیرضا عصار

A♭ـــــB♭ـــــCmـــــA♭ـــــB♭ـــــCm 2

من باE♭ توام پشتِ B♭همین پلکاA♭ی بسته

از آخرB♭ین برفی که تو Gmاسفند A♭اومد

یادم E♭میاد وقتی نفسهای B♭منو تو

مثل خیاFmبون زیرِ باGmرون بند اوCmمد

هنوزمCm بی هوا ، وقتی اون A♭لحظه ها

تو رو یاFmدم میاد ، نفسمB♭ میگـA♭ــیره  Gm

اون همه Fmخاطره ، سخته یاB♭دم بره

تو به خواA♭بم میای ، شب از اینـE♭ـجا Fmمیره Gm

هنوزمCm بی هوا ، وقتی اون A♭لحظه ها

تو رو یاFmدم میاد ، نفسمB♭ میگـA♭ــیره Gm

B♭ـــــGmـــــA♭ـــــFmـــــCm

GmـــــFmـــــE♭ـــــA♭

GmـــــGmـــــA♭ـــــFmـــــCm

GmـــــFmـــــE♭ـــــA♭ـــــB♭

میخوامCm فقط یه بارِ B♭دیگه اون A♭کسی که

دلواپسیهاB♭مو نفهمیدGmو  A♭ببینم

تو این شبِE♭ قطبی که فرداییB♭ نداره

بیدار میموFmنم که خورB♭شـیـدGmو ببینمCm

 

هنوزم بی هوا …

A♭ـــــB♭ـــــFmـــــA♭ـــــCm

GmـــــFmـــــB♭ـــــFmـــــGm

به این آکورد امتیاز دهید
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘