آکورد گیتار عادلانه نیست از رضا بهرام

F#m  ــــ  G  ــــ  Bm  ــــ  Em  ــــ  F#m

F#mعادلانه نیستBm بی تو سر کنم Gبی هوای F#mتو

Bmعادلانه نیست Aدوریِ من از Gدستهای F#mتو

F#mعادلانه نیست Bmمن بمانم و Gحسرتِ F#mمدام

Bmعادلانه نیست Aقسمتم از این Gعشقِ ناF#mتمام

F#mهم مسیرِ من Aحالِ زندگی Gروبراه F#mنیست

Aهم مسیرِ من Gحقِ ما دوتا F#mدرد و آه نیست

Bmهم مسیرِ من Aحالِ زندگی Gروبراه F#mنیست  G

Aهم مسیرِ منG حقِ ما دوتا F#mدرد و آه نیست

F#mــــGــــBmــــEmــــF#m

F#mسهمِ ما از این Emزندگی چرا Bmعادلانه F#mنیست

F#mبی تو این شبِ ناEmتمامِ من BmعاشقانهF#m نیست

F#mبی تو میرود Emجانم از تنمBm ای پناهِ F#mمن

F#mپای من بمان Emبی تو خسته ام Bmتکیه گاهِ F#mمن

 

هم مسیرِ من حالِ زندگی روبراه نیست …

F#m  ــــ  G  ــــ  Bm  ــــ  Em  ــــ  F#m
به این آکورد امتیاز دهید
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘