A#mبین من و مرC#دن تو یه G#دیواری حس بی F#تکراری
اون G#حالی که یه عمر C#دنبالشم F#اینجا تو نگاهت Fmداری
تقصیر من B♭mنیست اینکه F#نمیشه تورو ندید
و ازتG# برید و رفت جای Fmدیگه
تقصیر منB♭m نیست F#زیبایی تو
منو Fmبرده به یهG# دنیایF# دیگه
تقصیر من F#نیست اینکه خدا هم
این همه Fmاحساس داده به F#دستات
خودش F#میدونست که G#زندگیمی وگرنهF# تو
این همه Fmآدم چرا F#منو گذاشت سر Fmراهت
A#mبین من و مرC#دن تو
یه G#دیواری حس بی F#تکراری اون G#حالی که یه عمر
C#دنبالشم F#اینجا تو نگاهت Fmداری
A#mجاذبه ی تو F#منو گرفته [
chord d#m]نمیتونم از F#خواب تو G#پاشم
یه D#mجوری رفتیF# توی وجوFmدم
من از وجودم F#چطور جداشمFm
این روزگاروA#m هرجور F#که میشد به حرف Fmآوردم
Fmفهمیدم اینو هیشکی به جز تو تقدیر منF# نیست
باور نداری منوF# احساسمو این Fmخواستنو دل F#کندن تو
تقصیر من B♭mنیست اینکه F#نمیشه تورو ندید
و ازتG# برید و رفت جای Fmدیگه
تقصیر منB♭m نیست F#زیبایی تو
منو Fmبرده به یهG# دنیایF# دیگه
تقصیر من F#نیست اینکه خدا هم
این همه Fmاحساس داده به F#دستات
خودش F#میدونست که G#زندگیمی وگرنهF# تو
این همه Fmآدم چرا F#منو گذاشت سر Fmراهت

4.7/5 - (15 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *