آکورد گیتار 30 سالگی از شهاب مظفری

(      ــــ    ــــ    ــــ      )2 چه بغضی تو گلو دارم به ظاهر با تو میخندم یه جاهایی نباید دید منم چشمامو میبندم ، منم چشمامو میبندم آخه زخمی ازت خوردم دل و جونم تو آتیشه میخوام وایسم روی پاهام همش زانوم خم میشه ، همش زانوم خم میشه (همش […]