آکورد گیتار تنها میمانم از سالار عقیلی

  ــــ    ــــ    ــــ  تنها میمانم میدانم می آیی با تو آرامم بی ترس از تنهایی تنها میمانم عاشق تر زخمی تر آرام چون آتش در زیرِ خاکســتر برگردو بیا دلتنگِ دیدارم بغضِ شبِ تارم من هر چه دارم از تو دارم برگردو بیا آشفته مگذارم دوری و بی تو بیقرارم تویی تویی […]