آکورد آهنگ واست میمیرم از 7 بند

CـــــD♭ـــــE♭ـــــE♭ـــــFmـــــFmـــــCـــــFmـــــC

سردیِ Fmنگاهو بشکن فاصله سزای ما نیست

تو بمون E♭واسه همیشه این جدایی حقِ ما نیست

بودنِ D♭تو آرزومه حتی واسه ی یه لحظه میمیرCم بی تو

خوندنِ Fmمن یه بهانه ست یه سرودِ عاشقانه است

من براE♭ت ترانه میگم تا بدونی که باهاتم

تو خودِ D♭دلیلِ بودنم

بی تو شب سحر نمیشه میمیرCم بی تو

من Fmعشقت رو به همه دنیا Cmنمیدم

حتی E♭یادت رو به کوه و درD♭یا نمیدم

با تو میمونم واسه همیشهC

اگه Fmدنیا بخواد من و تو تنها Cmبمونیم

واستE♭ میمیرم جوابِD♭ دنیا رو میدم

با تو میمونم واسه همیشهC

CـــــD♭ـــــD♭ـــــE♭ـــــCmـــــFm

CـــــA♭ـــــD♭ـــــE♭ـــــD♭ـــــE♭ـــــB♭mـــــE♭ـــــCmـــــFm

من Fmعشقت رو به همه دنیا Cmنمیدم

حتی E♭یادت رو به کوه و درD♭یا نمیدم

با تو میمونم واسه همیشهC

Cm  خاE♭طراFmتِ تو رو چه خوب چه بدCm حک میکنم

توی E♭تنهاییام فقط به توB♭m فکر میکنم

با تو D♭میمونم واسه همیشهC

(  اگه Fmدنیا بخواد من و تو تنها Cmبمونیم

واستE♭ میمیرم جوابِD♭ دنیا رو میدم

با تو میمونم واسه همیشهC  )2

CـــــD♭ـــــB♭mـــــE♭ـــــCmـــــFmـــــE♭

CـــــA♭ـــــD♭ـــــE♭ـــــD♭ـــــE♭ـــــB♭mـــــE♭ـــــCmـــــFm

4/5 - (1 امتیاز)
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘