Gmشب از مهتاب سر Dm7میره تمام Chordcm7ماه تو Gmآبه
شبیه عکسه یک Dm7رویاست تو Chordcm7خوابیدی جهان Dm7خوابه
زمین Cmدور تو می Gmگرده زمان E♭دست تو افDmتاده
تماCmشا کن سکوت Gmتو عجب Dmعمقی به شب Gmداده
تو خواب Cmانگار طرحی Gmاز گل و E♭مهتاب و لبDmخندی
شب از Cmجایی شروع Gmمی شه که تو E♭چشماتو می Gmبندی
تو رو B♭آغوش می Dm7گیرم تنم Chordcm7سر ریزه روGmیا شه
جهان E♭قد یه لاDm7لایی تویChordcm7 آغوش من Gmجاشه
تورو B♭آغوش می Cmگیرم هوا تاریک تر Gmمی شه
خدا E♭از دست های Dm7تو به Chordcm7من نزدیک تر Gmمی شه
زمین Cmدور تو می Gmگرده زمان E♭دست تو افDmتاده
تماCmشا کن سکوت Gmتو عجب Dmعمقی به شب Gmداده
تمام Cmخونه پر Gmمی شه از E♭این تصویر Dmرویایی
تماCmشا کن ، تماGmشا کن چه Dmبی رحمانه زیGmبایی

4.9/5 - (15 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *