آکورد آهنگ someone like you از ادل

EmTell me something,G girl CAre you happy in this mGodern Dworld
EmOr do you need Gmore CIs there something else you’re Gsearching forD
EmI’m faDllingGCIn all the good times I find Dmyself
Longing, Emfor chanGge CAnd in the bad times I fear Dmyself
G——-E——D—–G
EmTell me something, Emboy aCren’t you tired trying to fillG that vDoid
EmOr do you needG more CAin’t it hard keeping it Gso Dhardcore
EmI’m faDllingGCIn all the good times I find Dmyself
Longing, Emfor chanGge CAnd in the bad times I fear Dmyself
AmI’m off the deep end,D watch as I dive in I’Gll never meet the Emground
AmCrash through the surface, Dwhere they can’t hurt us We’re Gfar from the shallow Emnow
AmIn the shallow, Dshallow GIn the shallow, Emshallow
AmIn the shallow, Dshallow We’re Gfar from the shallow Emnow
Bm—–D——A—–Em——-Bm——-D
AmI’m off the deep end,D watch as I dive in I’Gll never meet the Emground
AmCrash through the surface, Dwhere they can’t hurt us We’re Gfar from the shallow Emnow
AmIn the shallow, Dshallow GIn the shallow, Emshallow
AmIn the shallow, Dshallow We’re Gfar from the shallow Emnow
5/5 - (2 امتیاز)
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘