آکورد آهنگ قاب عکس خالی از سیروان خسروی

G♭ـــــFmـــــA♭ـــــB♭m

A♭ـــــB♭mـــــA♭ـــــG♭

B♭mـــــA♭ـــــG♭ـــــG♭ـــــFm

B♭mاین روزا یه قابِ عکسِ خاA♭لی ام

خالیFm ام نمیدونی چه حاG♭لیم

G♭      A♭عالیB♭m ام درست مثل یه دیوA♭ونه

دیووFmنه چرا رفتی از اینG♭ خونه

G♭  نمیدA♭ونی B♭mبعدِ رفتنت چیA♭ شد

حتی آسمون ابری Fmشد

میدونم برنمیگردی G♭ولی خب ای G♭کاش A♭میشد B♭m

B♭mبعدِ تو دیگه حالِ من غمو A♭اضطرابه

Fmنبودی که G♭ببینی چقدر حالم خراG♭به  A♭  B♭m

B♭mمن با همه ی عشقم این خوA♭نه رو ساختم

Fmخیلی سخته بفهمی خوG♭نت روی آG♭به  A♭    B♭m

G♭ـــــFmـــــA♭ـــــB♭m

A♭ـــــB♭mـــــA♭ـــــG♭

B♭mـــــA♭ـــــG♭ـــــG♭ـــــFm

B♭mبگو هنوزم اسممو یادته A♭شبا صدام توی خوابته

Fmبگو اشتباه کردی G♭بعدِ من دلت غمـG♭ـگینو سA♭اکته B♭m

B♭mبدونِ تو دیگه همشA♭ بیتابم بیتابمو نمیخوابمFm

G♭نمیخوابم که یه لحظه فراموشی G♭نیاد سرA♭اغم B♭m

B♭mبعدِ تو آسمون آبی نیست A♭جز غم دیگه انتخابی نیستFm

فهمیدم که بدتر ازG♭ عشق دیگه هیچ G♭سرابیA♭ نیستB♭m

بعدِ تو دیگه حالِ من غمو اضطرابه  …

G♭ـــــFmـــــA♭ـــــB♭m

A♭ـــــB♭mـــــA♭ـــــG♭

B♭mـــــA♭ـــــG♭ـــــG♭ـــــFm

به این آکورد امتیاز دهید
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘