G♭mنمیدونم چی باید Dبخونم G♭mاشکام پایین میاد Dرو گونم

Bmشاید سرنوشتِ ما همینG♭m بود بی تو منE تنها بمونم

Aیه نگاهِ گرمو Dعاشقانه منوG♭m تو ، تو اون هوای D♭mبرفی

Eگذرِ ثانیه هایBm آخر یه Dسکوت ، نه صحبتیE ، نه حرفیG♭m

Eدلم گرDفته بازم یادِBm روزای گذشته دارم میوG♭mفتم …

دوسِت دارم هایی که Eمن به تو میگفتم

Eدلم گرفتهD دیگه نمیتوBmنم من اینجا آروم G♭mبشینم

تویی برام عزیزترینمE

G♭mصدای عقربه هاDی ساعت میگهG♭m فرصتی باقی نموDنده

شاید بارِD آخره تو رو میبینمE کسی G♭mسرنوشتشو نخونده

Aوقتی که گفتی خداDنگهدار توG♭m رو با یه لبخند جا گذD♭mاشتم

Eاما تو نبودی تا Bmببینی غیرِD گریه Eچیزی نداشتمG♭m

دلم گرفته

4.9/5 - (9 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *