Amتو رفتی و B♭بدون تو Amبین چه آB♭مد به سرم
Dmداغ تو در Amدل من است B♭از غم تو Amجان به سرم
Amدریغ هر Dmگناه تو Amبه پای من Dmحساب شد
B♭دلی که عاAmشق تو بود B♭بر سر من Amخراب شد
Amتو رفتی و بدون تو وزن ترانه ام Dmشکست
B♭تو از جوانیت بگو من که جوانه ام Amشکست
Amتو رفتی و بدون تو ثانیه رنگ سالDm شد
B♭گرفتن تو در بغل چه فرض در محالAm شد
Amپلنگ مغرB♭ور اگر Dmبه ماه نو Amنمیرسد
Amکوه به کوB♭ه دست من Dmبه دست تو Amنمیرسد
Amتو رفتی و بدون تو وزن ترانه ام Dmشکست
B♭تو از جوانیت بگو من که جوانه ام Amشکست
Amتو رفتی و بدون تو ثانیه رنگ سالDm شد
B♭گرفتن تو در بغل چه فرض در محالAm شد

به این آکورد امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *