آکورد آهنگ خالی از سینا پارسیان

F#mشهر از تو Bmخالی و من ازG تو پرتر از F#mقبل  دلتنگتم Bmاما یه نمه Gدلخورتر از F#mقبل
F#mتو سفره ی قلب من Aهنوز یه لقمه Bmنون هست F#mنون هست تو این Bmسفره ولی آGجرتر از F#mقبل
Bmدیوار کشیدم دور لحظه های بی تو F#mمیگیره دل آدم تو این هوای بی تو
Gهیچی دیگه عین قبلنا مزه نمیدهF#m حتی مزه ی سیگار بعدG چای F#mبی تو
Bmدیوار کشیدم دور لحظه های بی توF#m میگیره دل آدم تو این هوای بی تو
Gهیچی دیگه عین قبلنا مزه نمیدهF#m حتی مزه ی سیگار Gبعد چایF#m بی تو
F#mتصمیم گرAفتم اگه برگردی دوبارهF#m برعکس همیشه با تو این بار بسازم
با Aاین همه آجر که تو سفرهی دلم F#mهست تا کی Bmتا کجا قراره دیوار F#mبسازم
F#mتصمیم گرفتم به Aخودم سخت نگیرمF#m حق با توئه من برندهBm ی بازی F#mنبودم
Aگفتم میتونی بری Bmولی راست نگفتم Gروراست بگم Bmاز ته دلF#m راضی نبوBmدم
F#mراضی نبودم راضی نبودم
Bmدیوار کشیدم دور لحظه های بی تو F#mمیگیره دل آدم تو این هوای بی تو
Gهیچی دیگه عین قبلنا مزه نمیدهF#m حتی مزه ی سیگار Gبعد چای F#mبی تو
Bmدیوار کشیدم دور لحظه های بی تو F#mمیگیره دل آدم تو این هوای بی تو
Gهیچی دیگه عین قبلنا مزه نمیدهF#m حتی مزه ی سیگار Gبعد چای F#mبی تو

4.9/5 - (14 امتیاز)
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘