آسمون Amداره میوفته نردبون داره میوفته
کف فنجون ته فالم رد خون داره Emمیوفته
Emمن بدون تو همینم لاشه ی ابر رو زمینم
بعد تو روزی یه نقطه از یه نون داره میوفتهF
نون Amمن بریده بی تو به لبم رسیده بی تو
هیچ خیابونی تو این شهر دیگه خط نمیده بیEm تو
Emخیلی از دلم نمونده خاکی از گلم نمونده
نوک نردبون بغضم به گلوم رسیده بی Fتو
( Amانتهای آخرین کوچه ی قلب من هنوزم خونه داریEm
Emمن که خاکی شده ابرم تو ببار اگه دل دیوونه داریF )2
Amدیگه چی هست ته این فنجون خون به دل شده
شهر بعدEm سیلی که عروس آب و گل شده
تو توی Fشلوغی دردای من غیبت زد
طفلکی خودم که دستام تو شلوغیDm ول شده
( Amانتهای آخرین کوچه ی قلب من هنوزم خونه داریEm
Emمن که خاکی شده ابرم تو ببار اگه دل دیوونه داریF )2

4.9/5 - (24 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *