من یه B♭mعمری با خوE♭mدم جنگیده بودم
عمریA♭ از هر چی زنه ترسیده بوD♭دم
خیری G♭از حسم دلم ندیده بوFmدم
تو که هستیB♭m با خودم جنگی نداE♭mرم
غرقِ A♭آتش بسو صلحِ روزگاD♭رم
میخوام عمرG♭ی سر روی E♭mشونه‌ ت بذاFmرم
( خودمم G♭میدونم E♭mیه وقتا A♭دیوونم D♭تو ولیB♭ آروم E♭mباش
من عاA♭شقم خوبم بی‌ تو دل G♭آشوبم تو ولیD♭ آرومE♭m  Fباش ) ۲
FـــــE♭mـــــFـــــB♭m
FـــــE♭mـــــFmـــــG♭
با ابرِ B♭mتو چشمام بچگی A♭کردنهام همین جوG♭ری خوب Fباش
آرامشِ B♭mدنیام بمون تو A♭رویاهام همین جوG♭ری خوب Fباش
( خودمم G♭میدونم E♭mیه وقتا A♭دیوونم D♭تو ولیB♭ آروم E♭mباش
من عاA♭شقم خوبم بی‌ تو دل G♭آشوبم تو ولیD♭ آرومE♭m  Fباش ) ۲
B♭mـــــFmـــــE♭mـــــFmـــــG♭

2/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *