Gm باید تو Cmرو پیدا B♭کنم شاید هنوزم دیر A♭نیست
تو ساده Fm دل کندی E♭ولی تقدیر Gmبی تقصیر نیست
با این که Cmبی تاب B♭منی بازم منو خط میزA♭نی
باید تو Fm رو پیدا E♭کنم تو با Gmخودت هم دشمنی
کی با یه Cm جمله مثل Gmمن میتونه Cmآرومت Gmکنه
اون لحظه Fm های آخر Cmاز رفتن پشیمونت Gmکنه
دلگیرم Cmاز این شهر Gmسرد این کوCmچه های بی Gmعبور
وقتی به Fm من فکر میCmکنی حس میکنم از راه Gmدور
آخر یه Cmشب این گریه B♭ها سوی Cmچشامو میB♭بره
عطرت Gmداره از Cmپیرهنی که جا B♭گذاشتی میA♭پره
باید توCmرو پیدا B♭کنم هر Cmروز تنها تر B♭نشی
راضی به Gmبا من بوCmدنت حتی از B♭این کمتر A♭نشی
پیدات Cmکنم حتی B♭اگه پروازA♭مو پرپر Gmکنی
محکم Cmبگیرم دستB♭تو احساسA♭مو باور Gmکنی
پیدات Cmکنم حتی B♭اگه پروازA♭مو پرپر Gmکنی
محکم Cmبگیرم دستB♭تو احساسA♭مو باور Gmکنی
باید تو Cmرو پیدا B♭کنم شاید هنوزم دیر A♭نیست
تو ساده Fm دل کندی E♭ولی تقدیر Gmبی تقصیر نیست
باید Cmتورو پیدا B♭کنم هر روز تنها تر A♭نشی
راضی به Fmبا من بوE♭دنت حتی Gmاز این کمتر نشی

5/5 - (6 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *