آکورد آهنگ قبول کن از سامان جلیلی

Dmبرای من کسیE♭ نمیاد جایDm تو
Dmنمیرسه کسی بهE♭ گرد پای Gmتو
Gmچیزی نموند جز اینCm قلبم مالF تو
Fکمه ولی همه یB♭ جونم مالDm تو
اگه عشقGm یه امتحانه منو اینجوFری قبول کن
اگه Dmدیوونگی کاره تو یهE♭ دیوونه قبول کن
اگه منGm یه اشتباهم به غلطF منو E♭قبول Dmکن
بین هرFچی انتخابه تو فقطE♭ منو Dmقبول Cmکن
تو فقطF منو E♭قبول Dmکن
من ازت Gmسیر نمیشم تو همF سیر Dmنشو
من که با Fتو پیر نمیشم تو همE♭ پیر نشو
تو پناهGm آخر من تویF زندگیDm که Fداشتم
تویی حرE♭ف آخر من تویDm زندگیCm که Fداشتم
تویE♭ زندگی Dmکه Cmداشتم
اگه عشق Gmیه امتحانه منو اینجوFری قبول کن
اگه Dmدیوونگی کاره تو یه E♭دیوونه قبول کن
اگه من Gmیه اشتباهم به غلطF منوE♭ قبول Dmکن
بین هرFچی انتخابه تو فقطE♭ منو Dmقبول Cmکن
تو فقطF منو E♭قبول Dmکن

4.8/5 - (16 امتیاز)
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘