آکورد آهنگ سوگند از روزبه نعمت الهی

Fmپرده ی روشنِ دل بستو خیالات نمود

Fmپرده ی روشن دل بستو خیالات نمود

Fmآن که بی باE♭ده کُنَد جانِ مرا D♭مست کجاستB♭m

Fmوانکه بیرE♭ون کند از جانو D♭دلم دست کجاستB♭m  Fm

Fmوانکه سوE♭گند خوD♭رد جز به سرِ او نخوردB♭m

Fmوانکه سوE♭گندِ منو توD♭به ام بشکست کجاست

D♭ـــــE♭ـــــFm 2

Fmوانکه جانها به E♭سحر نعره زناند از D♭او

(  Fmوانکه ما را E♭غمش از جای ببرD♭ده ست کجاB♭mست  Fm  )2

D♭ـــــE♭ـــــFm 4

Fmجانِ جان E♭است D♭اگر B♭جای ندارد چه عجب

Fmجانِ جان E♭است B♭اگر B♭mجای ندارد چه عجبD♭

اینکه E♭جان D♭میطلبد B♭در تنِ ما هست کجاست

Fmاینکه E♭جان B♭میطلبد B♭mدر تنِ ما هست کجاست

FmـــــB♭mـــــD♭ـــــE♭ـــــFm  4

D♭ـــــE♭ـــــFm  4

به این آکورد امتیاز دهید
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘