F#mیادته یکمیBm قبل تر به Aقبلا که قلبمو Gواسه تو دادم F#mرفت
یادته یکمیBm قبل تر Aمیگفتم باهام حرف بزنG حرفات دوای F#mدردن
دیگه نمیشونم Gحرفاتو نمیگیرمF#m دستاتو هرکاری Emواست کردم
نیومد به F#mچشمات خب
نمیشونم Gحرفاتو نمیگیرمF#m دستاتو هرکاری Emواست کردم
نیومد به F#mچشمات خب
کی مث من Gمیشه برات میتونه F#mآرومت کنه
کی مث تو Gمیشه برام قلبمو F#mداغونش کنه
دیگه نمیشونم Gحرفاتو نمیگیرمF#m دستاتو هرکاری Emواست کردم
نیومد به F#mچشمات خب
نمیشونم Gحرفاتو نمیگیرمF#m دستاتو هرکاری Emواست کردم
نیومد به F#mچشمات خب

4.9/5 - (8 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *