C#ـــــBmـــــC#mـــــD
بشین Dروبرومو چشامو ببین  ببین C#mآرزوهای من مسرین
Bmمحاله بمونیو عاشق نشی  محاC#له بمونیو نشی مثل من
صداDمو به احساسِ تو میسپرم …تا این C#mحالو روزو قضاوت کنی
به عشقِBm تو میخونم نت به نت میخوام C#موندنم رو حمایت کنی
F#mصدامو میبرم بالا ، C#mمیخوام ثابت کنم وقتی C#mتو باشی زندCmگیم کوکه
Bmبرات تو اوج میخونم ، C#تا روشن شه شبِ هرچی دلِ خاموشو متروکه
F#mصدامو میبرم بالا ، C#mمیخوام ثابت کنم وقتی C#mتو باشی زندCmگیم کوکه
Bmبرات تو اوج میخونم ، F#mتا روشن شه شبِ هرچی دلِ خاموشو متروکه
CmـــــC#mـــــF#mـــــC#ـــــBmـــــCmـــــC#mـــــF#m
F#mـــــDـــــBm
غریDبی نکن با کسی که دلش  همیشه C#mبه سمتِ تو سُر میخوره
تا باBmور کنی مردِ این بازیه  تو دC#ستای دلشوره بُر میخوره
نذار Dفاصله از تو دورم کنه بگو C#mخط کشیا همه فرضین
دلاBmمون که از جنسِ آرامشن  به C#دنبالِ رویای بی مرزین

صدامو میبرم بالا …
C#ـــــBmـــــC#mـــــD

به این آکورد امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *