آکورد آهنگ نفس از علیرضا بلوری

C#mکنار پنجره F#mبا تو نگاBهامون به C#mخورشیده
C#mیه جوری دل بهم F#mدادیم که دBنیا دل به ما C#mمیده
تو این F#mلحظه که میبینم توی دنیام تورو C#mدارم
میگم F#mشاید BنمیدوF#mنم که خواBبم یا که بیدC#mارم
نفس C#mکه میکشی هر بار نفسA میکشه قلبB من
دلم با دلت آF#mرومه تو هستی آرزوی C#mمن
C#mسرت وقتی روی شونم تو آAغوشم رها Bمیشی
Bحواست نیست نمیـF#mـفهمی شبیه قصه ها G#میشی
تو F#mمیخندی به چشم من جهاBنم دیدنی C#mمیشه
C#mنمیسوزم و با عشقت وجوAدم غرق آG#تیشه
تورو F#mدارم خود رویاس همین Bکه از تو C#mمیخونم
C#mمن اینقد عاشقم گاهی که از Aعشق تو مجنوG#نم
نفس C#mکه میکشی هر بار نفسA میکشه قلبB من
دلم با دلت آF#mرومه تو هستی آرزوی C#mمن
C#mسرت وقتی روی شونم تو آAغوشم رها Bمیشی
Bحواست نیست نمیـF#mـفهمی شبیه قصه ها G#میشی

به این آکورد امتیاز دهید
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘