آکورد آهنگ آرام من از محمد معتمدی

E♭mـــــB♭mـــــE♭mـــــB♭m

B♭mـــــFـــــCـــــG♭ـــــB♭mـــــFـــــE♭m 2

B♭mآرامِ من بمان کناE♭mرم بمان B♭mبنگر مرا که میدهم E♭mبی تو جان

هر E♭mجا روم Fتو سایه ای از B♭mمنی تو غمگساCرم توF دنیایِ B♭mمنی

E♭mدریای منF ز موجِ B♭mگیسوی تو G♭

روانه امC سوی تو Fتمامِ من B♭mتو

E♭mـــــB♭mـــــE♭mـــــB♭m

B♭mـــــFـــــCـــــG♭ـــــB♭mـــــFـــــE♭m 2

ای B♭mماهم به چشمِ من نگاE♭mهی تا باFران به جانِ من B♭mببارد  A♭

میخواG♭هم نفس که در هواE♭mیت نايى Fبر نوای من B♭mبيارد

A♭ چشماD♭نِ تو چشمه ی E♭mامید است بر حاFلِ خرابِ ناامیدB♭mم   A♭

آواG♭زت غزل ترین کلاCم است من با E♭mتو  Fبه آسمان رB♭mسیدم

B♭mآغوشِ تو پناهِ طوE♭mفانِ من جان B♭mمیدهد به جانِ تو E♭mجانِ من

چشماE♭mنِ من Fکنارِ دB♭mنیای تو فقط تماCشای Fتو , تو آرزو B♭mتو

B♭   چشماE♭mنِ من Fکنارِ دنیاB♭mی تو  G♭

فقط تماCشای Fتو , تو آرزوB♭m تو

 

ای ماهم به چشمِ من نگاهی …

4.5/5 - (4 امتیاز)
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘