چند C#mسالته که آدمو Dآروم میکنی
حال دلو C#mخوب میکنی روی چشامD زوم میکنی
چند C#mساعته که خیلی Dاومدی به چشم
دیگه چجور F#mعشقی بشم هرچی بگیC#m روی چشم
تورو F#mجدا کردم از یه عالمه گل C#mچی شد یه شبه دلت مال من شد
Eیه کلمه بگو عاشقی خب بگو Dعاشقی خب
نرسهF#m این شبا کنار تو به صبح C#mچشاتو وا کن واسه من بگو خب
Eببینمت هی مث دسته ی گلD نشتی رو مبل
تویی که C#mمیتونی عوض کنیF#m دنیامو
محکم بگیر Eدستامو گم نکنیD تو تاریکی چشمامو
به F#mچشمای قشنگت قسمC#m گفتم بهت میرسم
Dدستات که گره میخوره به دستام Eبی اراده و بی حسم من
تورو F#mجدا کردم از یه عالمه گل C#mچی شد یه شبه دلت مال من شد
Eیه کلمه بگو عاشقی خب بگو Dعاشقی خب
نرسهF#m این شبا کنار تو به صبح C#mچشاتو وا کن واسه من بگو خب
Eببینمت هی مث دسته ی گلD نشتی رو مبل

4/5 - (27 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *